Låneskydd

När man lånar pengar så har både du och banken klart för sig vad som gäller. Dom går igenom din inkomst och hjälper sedan dig att sätta upp ett realistiskt mål för att du ska kunna betala tillbaka ditt lån i framtiden när det gäller räntor och amorteringar.

Men... där kan ju faktiskt inträffa något oförutsägbart. Där finns ett antal mardrömsscenarion som kan inträffa när man precis har lånat pengar och detta kan vara att man blir arbetslös, får en sjukdom, hamnar i olycka eller i värsta fall, det inträffar ett dödsfall. Då kan det vara en bra idé om du har tecknat ett så kallat låneskydd

Låneskydd 

Ett låneskydd är en sorts försäkring som går in och hjälper dig om något av de ovanstående sakerna skulle inträffa. Vissa kallar det även för ett försäkringskydd. Det är iallafall samma sak. Låneskyddet finns till för att man som privatperson ska känna sig tryggare när man lånar pengar och det fungerar även som ett skyddsnät för banken.

Om ni är 2 som tillsammans exempelvis tar ett bolån för att köpa bostad och ni ska dela på lånet kan det bli stora problem om den ena personen blir svårt sjuk eller arbetslös och måste sluta jobba. Från att ha 2 fasta inkomster måste ni nu leva på 1 inkomst plus att ni har lånet att betala tillbaka... Vid dessa tillfällen går låneskyddet (om ni har tecknat ett) in och hjälper till.

Har du inget jobb för tillfället men vill låna pengar utan fast inkomst så kan låneskyddet även fungera som en säkerhet för banken. Vissa banker beviljar då ett lån lättare från någon som inte har en fast inkomst. 

Vid Dödsfall - Om du eller din partner dör så brukar det vanligaste vara att låneskyddet betalar tillbaka en del av lånet (en klumpsumma) och resten får du själv betala tillbaka. Du bör ta kontakt med din bank snarast för att få bättre villkor. Bankerna är inte helt hjärtlösa, dom kan också känna sympati och därför ge dig bättre villkor om din partner nyligen har avlidit. 

Men tänk alltid på en sak innan du teckar ett låneskydd. Villkoren från bank till bank kan skilja något enormt! Jag har själv läst att hos vissa banker får man endast ersättning vid dödsfall. Om din partner då blir sjuk, arbetslös eller hamnar i någon form av olycka gäller inte låneskyddet. Detta är rent ut sagt för jävligt (ursäkta svärordet) och jag rekommenderar starkt att hålla er borta från dessa banker. LÄS ALLTID VILLKOREN FÖRST!

Vid Arbetslöshet, Olycksfall Eller Sjukdom - Här är det lite annorlunda gentemot dödsfall. Istället för att låneskyddet betalar tillbaka en engångssumma så brukar det vanligtvis betala tillbaka månadskostnaden för lånet. Men som jag nämde här ovanför, detta gäller inte hos alla banker så fast att villkoren är 5-6 A-4 sidor att läsa så bör man sätta sig ner i lugn och ro och läsa dom. Du kommer att tacka dig själv om något oförutsägbart skulle inträffa...

Man Får Sämre Fördelar Av Låneskyddet Ju Äldre Man Blir 

Om en ung och frisk person kommer in för att teckna ett lån plus ett låneskydd och vill betala av i låt oss säga 10-15 år. Då vet alla banker att denna person kommer att vara 30-35 år (20 år när han eller hon tog lånet) och därför inte är i "riskzonen". 

Är man då istället 45 år när man tar lånet plus låneskyddet så hamnar man automatiskt i "riskzonen". Chansen att bli sjuk eller hamna i olycka är tyvärr större ju äldre man blir. Låneskyddet har alltid ett maximalt belopp som gäller vid ersättning och detta minskar brutalt mycket när man är äldre. Vissa banker erbjuder inte ens möjligheten att teckna ett låneskydd om man är över en viss ålder!

Men det varierar mycket, allt detta står också med i lånevillkoren som du vid detta laget bör veta att du MÅSTE läsa.

Är ni en familj som funderar på att låna pengar så rekommenderar jag starkt att teckna ett låneskydd. Detta kommer att ge dig och din familj en ekonomisk trygghet som alla behöver. Har ni istället en stark ekonomi och vet att ni kommer få jobba kvar på era arbeten då kan ett låneskydd vara onödigt. Men det är helt upp till en själv!